anh chị nào có chiếu trúc k dùng đến nữa thì cho em xin với ạ! Em cảm ơn!
nhà em ở Trương Định Hà Nội