cần xin 1 bàn xếp nhỏ hoặc bàn học cho bé 5 tuổi. do ở nhà trọ nên chỉ xin bàn nhỏ thôi ah.