có mẹ nào dư dùng cần thanh lý xin vui lòng liên hệ mình: 0905-038-691. THks