Mình có đồ cũ không xài tới, tặng cho bạn nào muốn làm từ thiện.

Có gì gọi điện thoại cho mình nha, vì mình không online thường xuyên được.