Dọn nhà thanh lý hết váy bầu, áo bầu các kiểu. Lúc bầu được tặng nhiều quá, có cái em còn chưa cắt mác.
Thanh lý rẻ cho các mẹ.