e có rất nh tiểu thuyết muốn thanh lý cm quan tâm viber cho e e gửi hình tình trạng sách và giá luôn.
e cần đổi đồ hè cho gái 8kg , bình ăn dặm, xe tập đi.... có bù thêm tiền ạ