Mình cần thanh lý 1 bình gas xám 12kg. 1 bếp gas đôi Rinnai. Ai cần liên hệ với mình.:0975516183