Mình có khoảng 20 thẻ VIP tại Spa ở số 1 Phan Huy Ích. Thẻ giảm 25%. bạn nào có như cầu thì pm cho mình nhé. Mừng tuổi các mẹ năm mới nhé.
sđt của mình ở chữ ký nhé