Thời gian qua, Nha Khoa Phạm Dương đã tiến hành 1 số chương trình dành lấy cao răng hoàn toàn MIỄN PHÍ cho tất cả các thành viên và người thân của thành viên. Nha Khoa Phạm Dương cảm ơn mọi người đã đến tham quan và sử dụng dịch vụ MIỄN PHÍ.

Nối tiếp các chương trình mà Nha Khoa Phạm Dương đã dành nhiều ưu đãi cho tất cả mọi người
Từ ngày 15/05/2010
Phòng khám Nha Khoa Phạm Dương tiến hành Tặng thẻ Giảm giá cho khách hàng mới. Qua đó khi khách hàng chỉ cần trả trước 100k để điều trị hàn sâu răng (không bao gồm điều trị tủy răng) hoặc hàn cổ răng bằng chất liệu Composite

Phiếu giảm giá 600k sẽ có thời hạn sử dụng trong vòng 03 tháng kể từ ngày mọi người đặt lấy phiếu.

- Phiếu hoàn toàn có thể sử dụng tặng lại người thân khi không có nhu cầu sử dụng nữa.
- Đặc biệt một phiếu khách hàng có thể sử dụng tối đa cho việc hàn 03 răng.
- Có thể áp dụng gộp nhiều phiếu vào để điều trị nhiều hơn 03 răng.
- Phiếu áp dụng cho 1 lần điều trị.


Địa chỉ phòng khám: Tầng 5, P-Tower, 52 Bà Triệu, Hoàn Kiếm.

Liên hệ: 0934 527 529

Mọi người có thể tham khảo phòng khám qua http://nhakhoaphamduong.vn