Bé lớn nên minh tặng,mom nào càn ghé lấy giúp mình
Mình ở Phú Nhuận
Liên hệ 0909024221