bạn ơi mình đặt chỗ lấy giày trước rùi nhé ^^. Mong bạn hồi âm