Em có quần áo cần cho từ thiện. Em ở Bình Chánh, TPHCM. Anh chị nào có đi từ thiện cần đồ thì lấy dùm em nhé. Em cảm ơn rất nhiều. SĐT em là 0983 sáu bốn tám 109.