Chào các mẹ. Mình hiện tại có 4 phiếu khám giảm giá tại bệnh viện đa khoa hồng ngọc. Mỗi phiếu gồm 6 phiếu nhỏ đều được giảm giá 10%/ phiếu nhé. Tặng cho mẹ nào cần sử dụng

https://www.facebook.com/Th%E1%BB%9Di-trang-Susushop-1800727606830651/?ref=settings
Susushop - 0973 334 818