Mẹ nào có bé bị hen suyễn, mình xin tặng ống banyhaler.

Chưa dùng, nhưng bao giấy bên ngoài bị rách rồi.

Mình ở Huỳnh V Banh PN. Vui lòng sms 0903754411, chỉ có tối nay mình rảnh, khoảng 8g pm.

Xin được tặng đúng mẹ nào cần.

https://www.flickr.com/photos/737140.../in/datetaken/

Nice day.