ôi, xin lỗi moi người nhé, đã có mẹ đến nhận nệm ngay hôm mình đăng rồi, nick mẹ ấy minh ko nhớ, chỉ biết tên Thảo