Nội dung như tiêu đề. Sữa mở nắp nhưng mới dùng vài lần. Hạn dùng 30 ngày sau khi mở. Mẹ nào cần thì chạy qua lấy nhé. Mình ở đường D1, Bình Thạnh.
SĐT không chín 73 một 95 một một 5.