Mình mua giương tầng cho bé nên dư 1 giường 1.2 gỗ thông, và chân inox để máy giặt. Mình ở hẻm 339 Tô Hiến Thành, bạn lấy nhắn sms mình nhắn địa chỉ qua lấy nha. Đt 09 mot ba 791 mot bốn sáu