Mình có cái giường gỗ 1m2 mua về nằm sinh em bé.
Nay không dùng nửa, mình tặng lại cho ai cần nhé.
Giường còn rất mới và chắc chắn, đã tháo rời, khuyến cáo chở bằng xe ba gác.
Ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại của mình nhé!