Tặng giường 1,8 x 2 m nhà ở Quận 3. Vui lòng liên hệ Tuyết 0908090106.