Chào cả nhà yêu thương. Hiện tại mình có 1 bao đồ chủ yếu của nữ dưới 50kg, và 1 số đồ của bé gái. Vậy bạn nào đi làm từ thiện cho mình gửi với nhé! Mình cảm ơn. Liên hệ: O9 67 447767