Anh chị nhà mình lớn rồi nên không dùng một số đồ, mẹ nào có nhu cầu alo mình tặng hoặc thanh lý lấy xiền làm từ thiện (tùy tâm). Mình chỉ chụp ảnh một số đồ, còn lại cũng còn thêm một số đồ khác các mẹ nhé.