Mình có bao đồ cũ, tại đồ cũng hơi cũ nhưng còn tốt nên mình muốn gửi làm từ thiện, Mình ở THủ Đức, ai gần ghé lấy dùm mình nhé