Mình có một ít đồ công sở, phụ nữ cần tặng.
Đồ mình đã dùng rồi nha nhưng vẫn còn mới và dùng được.
Bạn nào cần liên hệ mình nhận nha.