Bạn nào làm từ thiện thì ghé lấy nhé,mình soạn được 1 bao to đồ bé trai và 2 bao đồ người lớn.
sdt 0908484512,mình ở quận 11.