Do đổi đệm mới nên m muốn tặng lại đệm Warm kt m8x2mx9; đệm còn nằm rất tốt nhưng do đợt trc có con nhỏ nên bị đổ nước, loang và có vết mốc vài chỗ, mng dùng ga đệm nằm lên vẫn rất ok nhé, mng nt giúp m theo số này nhé 0946.năm tám năm.980 nhé