Mình vừa sinh bé xong tặng đồ bầu mom nào cần. 3 đầm bầu. 4 áo bầu. 1 cái new 95% vì mình mặc có 2 lần sanh. Còn 3 cái kia mặc nhiều. Ai cần đt mình k sms nha vì mình giữ bé 0949299842