Thao tác để nhận được coupon các khóa học trên unica như sau:
* Click vào địa chỉ Unica - Học từ chuyên gia để chọn một khóa học bất kỳ mà bạn ưu thích
* Có thể chọn bất kỳ một khóa học nào theo đường dẫn được liệt kê dưới đây:
12 Khóa học về Công Nghệ thông tin:
+ Lập trình Matlab : http://bit.ly/2p6Kw2x
+ Chế tạo Robot dò đường thông minh: http://bit.ly/2pkfaBA
+ Lập trình web với NodeJS : http://bit.ly/2pjTaaa
+ ngôn ngữ lập trình C# : http://bit.ly/2qNi2ao
+ jQuery cơ bản đến nâng cao: http://bit.ly/2pR0qey
+ Học HTML5/CSS3, BOOTSTRAP 4 và học cắt Web từ file thiết kế: http://bit.ly/2qCvQID
+ Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng: http://bit.ly/2pQxjKi
+ Thiết kế web bán hàng siêu tốc: http://bit.ly/2qCAxlL
+ Lập trình Android toàn tập : http://bit.ly/2pLMwfg
+ Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp: http://bit.ly/2pQGHMk
+ Xây dựng website hòa chỉnh với Laravel PHP Framework: http://bit.ly/2qa1ptl
+ Học lập trình C/C++ TỪ A - Z: http://bit.ly/2pfX2bn