Mình mới mua cho cháu nhưng dùng ko hợp, mới 98%. Mình muốn tặng lại mẹ nào cần. Mình ờ q4. dt 090 825 7477