Dọn nhà nên dư bàn vi tính còn sử dụng như hình nên mình tặng cho ai đang cần nhé. Nếu lấy thì ghé sớm giùm mình nha