Bạn nào có tủ sắt quần áo nhỏ, cũ và rẻ bán cho mình nhé. Ở quận 9 thì càng tốt