E mua thẻ tập yoga của Yoga Plus 20 tháng 12 buổi 1 thầy kèm 1 giá 18.250k chưa dùng trời nào thì dính nên pâss lại, chị nào có như cầu alo e 036 3519999