Mình soạn được 1 bao đồ cũ, người lớn có, em bé có. Ban nào cần LH mình 0909 một hai chín, 5 một chín