Mình có một bao đồ mới có, cũ có, người lớn có, trẻ em có, vải sơ mi, vai thun... Tặng lại cho ai cần.
Liên hệ 0909 một hai chín năm một chín