chào mọi người,e mới vào đồng nai chưa lâu,chưa có điều kiện sắm nhiều đồ.trong các mẹ ở đồng nai ai có bàn hoặc tủ gỗ cũ không dùng nữa thì cho e xin với ạ.e chân thành cám ơn.