Đồ công sở G2000 đang có chương .trình giảm giá 50% cho thành viên sinh trong tháng 6. me nào có thẻ cho mình mượn với. Thanks ca nha