em đang có nhu cầu mua 1 chếc tủ lạnh 90l or 120l nếu mẹ nào có nhu cầu thanh lý thì vào đây nha