Tình hình là em sắp lên xe bông vào tháng tới và đang có dự định set up bàn trang trí. Em muốn mua sỏi thủy tinh hoặc sỏi trắn để trang trí. Các mẹ có ai biết chỗ chỉ giúp em với. Em xin chân thành....đa tạ ............