mọi người ơi, có ai biết ở đâu bán máy may cầm tay Spring k nhỉ? ( ở khu vực Hà Nội ý, không nói đến các wb trực tuyến)
thanks.