Em cần tìm hàng cũng mới mới, không cũ quá thì tội con lắm. Mẹ nào không sử dụng nữa hoặc có nhu cầu thanh lý pm cho mình nhé
Minh 0908 bốn bốn ba sáu bảy hai
Cảm ơn Mod & các mẹ