Mình ở Thủ Đức, do hoàn cảnh khó khăn nên mình muốn xin đồ bé trai 1 tuổi và dép bé trai 5 tuổi. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều! số điện thoại của mình 012 330 78772.