Cần cho tặng một bịch đồ gồm quần áo váy người lớn trẻ em thích hợp ban nào làm từ thiện.Mình ở Bình Chánh liên hệ số điện thoại 0969879875