bé nhà mình đồ đã chật nên mình có nhu cầu đổi lấy đồ cho be strai > 12kg hoặc những gì có thể đổi được, các mẹ liên hệ sđt của mình nhé 0904404157. Cảm ơn
đồ trong link
http://s1383.photobucket.com/user/autumn-flower85/library/?sort=3&page=1