Mình mới mở tiệm may, đồng vốn có hạn nên rất cần mua TL 1 chiếc máy vắt sổ loại tốt, giá hữu nghị. Mẹ nào có máy TL thì nhắn dùm mình nhé. Tel. 0913835038. TKs