Mom nào có thì thanh lý cho mình nhé, bé mình còn uống loại này thêm 2 tháng nữa