Mình ở biên hòa.1m nuôi con các mẹ có đồ gì cho e be hoặc đồ gia dung dùng trong gd giup mih với ạ. Lien he.01685272958