M cần mua tủ lạnh loại nhỏ, bạn nào có để chom nhe, pm hoạc nhán cho m 01273503304, nhờ mod chút a