Mới 100%, xin tặng cho ce nào đang xài loại này.
2 hộp, mới 100%, hạn sử dụng rất lâu nhé. còn tem chống hàng giả đầy đủ nhé.
Vui lòng đt đến nhà mình lấy nhé.
Lý do mình mua, vì thấy quảng cáo hay quá và mn nói xài ok, nhưng khi về tay mình lại không dám xài.