Tặng cho ai cần test kem nở ngực B.E.C để xem hiệu quả, mua không dùng vì dính bầu.