Mình cần mua hai thứ trên mom nào không dùng nữa để lại cho minh nha .cảm ơn .