to can mua thanh ly 1so do sau: tui tru sua,ghe ngoi an dam,xe tap di tron cho be, lien he 094.88.666.86 thank